نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار عدالت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار عدالت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار عدالت

مشاهده آگهی ها روی نقشه