نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار عدل
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار عدل

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار عدل

مشاهده آگهی ها روی نقشه