نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار مدرس
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار مدرس

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار مدرس

مشاهده آگهی ها روی نقشه