نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بلوار ۱۵ خرداد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بلوار ۱۵ خرداد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بلوار ۱۵ خرداد

مشاهده آگهی ها روی نقشه