نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
بنیاد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در بنیاد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بنیاد

مشاهده آگهی ها روی نقشه