نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
بهشتی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در بهشتی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بهشتی

مشاهده آگهی ها روی نقشه