نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
بهشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در بهشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در بهشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه