نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
تجریش
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در تجریش

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در تجریش

مشاهده آگهی ها روی نقشه