نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
جلفا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در جلفا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در جلفا

مشاهده آگهی ها روی نقشه