نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
جمشیدیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در جمشیدیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در جمشیدیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه