نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
جنت آباد جنوبی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در جنت آباد جنوبی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در جنت آباد جنوبی

مشاهده آگهی ها روی نقشه