نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
جنت آباد شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در جنت آباد شمالی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در جنت آباد شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه