نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
جهانشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در جهانشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در جهانشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه