نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
حرم مطهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در حرم مطهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در حرم مطهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه