نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
حسن آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در حسن آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در حسن آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه