نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
حسین آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در حسین آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در حسین آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه