نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
خادم آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در خادم آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در خادم آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه