نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
خاک سفید
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در خاک سفید

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در خاک سفید

مشاهده آگهی ها روی نقشه