نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
خواجه نظام الملک
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در خواجه نظام الملک

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در خواجه نظام الملک

مشاهده آگهی ها روی نقشه