نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
خیابان ایران
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در خیابان ایران

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در خیابان ایران

مشاهده آگهی ها روی نقشه