نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
دانشگاه تهران
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در دانشگاه تهران

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در دانشگاه تهران

مشاهده آگهی ها روی نقشه
اولین نفر از آگهی های جدید مطلع شوید