نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
دانشگاه شریف
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در دانشگاه شریف

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در دانشگاه شریف

مشاهده آگهی ها روی نقشه