نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
دانشگاه علم و صنعت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در دانشگاه علم و صنعت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در دانشگاه علم و صنعت

مشاهده آگهی ها روی نقشه