نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
دزاشیب
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در دزاشیب

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در دزاشیب

مشاهده آگهی ها روی نقشه