نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
رضوانشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در رضوانشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در رضوانشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه