نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
زرگنده
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در زرگنده

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در زرگنده

مشاهده آگهی ها روی نقشه