نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
زیتون کارمندی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در زیتون کارمندی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در زیتون کارمندی

مشاهده آگهی ها روی نقشه