نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
زینبیه
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در زینبیه

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در زینبیه

مشاهده آگهی ها روی نقشه