نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
ساری
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در ساری

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در ساری

مشاهده آگهی ها روی نقشه