نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
سازمان برنامه شمالی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در سازمان برنامه شمالی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سازمان برنامه شمالی

مشاهده آگهی ها روی نقشه