نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
سردار جنگل
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در سردار جنگل

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سردار جنگل

مشاهده آگهی ها روی نقشه