نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
سناباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در سناباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سناباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه