نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
سه راه سیمین
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در سه راه سیمین

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سه راه سیمین

مشاهده آگهی ها روی نقشه