نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
سیمون بولیوار
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در سیمون بولیوار

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سیمون بولیوار

مشاهده آگهی ها روی نقشه