نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
سینما سعدی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در سینما سعدی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در سینما سعدی

مشاهده آگهی ها روی نقشه