نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
شاهرود
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در شاهرود

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شاهرود

مشاهده آگهی ها روی نقشه