نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شاهین شهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شاهین شهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شاهین شهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه