نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شمشک-دیزین
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شمشک-دیزین

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شمشک-دیزین

مشاهده آگهی ها روی نقشه