نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شمیران نو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شمیران نو

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شمیران نو

مشاهده آگهی ها روی نقشه