نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرضا
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در شهرضا

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرضا

مشاهده آگهی ها روی نقشه