نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرقدس
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهرقدس

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرقدس

مشاهده آگهی ها روی نقشه