نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرک اوج
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در شهرک اوج

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرک اوج

مشاهده آگهی ها روی نقشه