نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرک بهشتی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهرک بهشتی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرک بهشتی

مشاهده آگهی ها روی نقشه