نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرک رکن آباد
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهرک رکن آباد

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرک رکن آباد

مشاهده آگهی ها روی نقشه