نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرک نفت
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهرک نفت

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرک نفت

مشاهده آگهی ها روی نقشه