نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهرک ولیعصر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهرک ولیعصر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهرک ولیعصر

مشاهده آگهی ها روی نقشه