نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
شهید عراقی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در شهید عراقی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در شهید عراقی

مشاهده آگهی ها روی نقشه