نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
صارمی
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در صارمی

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در صارمی

مشاهده آگهی ها روی نقشه