نوع آگهیخرید و فروش
نوع ملکزمین و کلنگی
صباشهر
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید و فروش زمین و کلنگی در صباشهر

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در صباشهر

مشاهده آگهی ها روی نقشه