نوع آگهیخرید
نوع ملکزمین و کلنگی
صدرا فاز دو
متراژ
تا
تعداد خواب
قیمت (تومان)
تا
خرید زمین و کلنگی در صدرا فاز دو

خرید و فروش زمین و خانه کلنگی در صدرا فاز دو

مشاهده آگهی ها روی نقشه